Vitajte na stránke spoločnosti Remopel

Zameranie firmy

Spoločnosť REMOPEL, s.r.o. vznikla v roku 2001. Zameranie čínnosti je prevažne na kanalizačné a vodovodné siete, rovnako výstavby lesných ciest, miestnych komunikácií a chodníkov. Na tento druh prác využivame vlastné strojnotechnologického vybavenia.

V roku 2009 sme rozšírili pôsobnosť firmy o likvidáciu nie nebezpečných odpadov formou skládkovania na skládke tuhého komunálneho odpadu v Holčíkovciach.
V roku 2014 sme sa stali držiteľmi certifikátov riadenia kvality ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 a BS OHSAS 18001:2007

Certifikáty - REMOPEL Certifikáty - REMOPEL Certifikáty - REMOPEL

Aktivity firmy

Doterajšie výrobné aktivity firmy môžeme rozdeliť do dvoch základných oblastí:

Projekt - REMOPEL Projekt - REMOPEL