Referencie | Remopel

Referencie

PP DESIGN, s.r.o., Košice Výstavba drevených prevadzkových stavieb v lesnom prostredí 2013 - trvá
IZOLEX BAU, s.r.o., Košice Radová výstavba KOPA(realizácia výkopových a zemných prác základov a prípojok rodinných domov) 2013
KONTI, a.s., Bratislava Billa Záhorská Bystrica(vonkajšie inžinierke siete) 2013
KONTI, a.s., Bratislava Istrochem - TSR(dodávka a montáž inžinierských sieti) 11/2013 - 12/2013
EKOSVIT s.r.o., Sabinov Regnerácia sídla Rakovce - Infraštruktúra B3 2012
Hallstav, s.r.o., Bratislava Rimo Komárno RWUL(stavebné a montážne práce) 08/2011 - 09/2012
Obec Raslavice ČOV a kanalizácia Raslavice 01/2011 - 06/2013
Elektrovod Žilina, a.s., Žilina Realizácia obkladu(vyvložkovania) oceľovej vane 2010
Obce Zborov Kanalizácia a ČOV Zborov 10/2010 - 03/2013
Obec Hankovce Splašková kanalizácia obce Hankovce 05/2010 - trvá
Obec Zborov Zborov - vysprávky MK zmesou ABS 2009
Obec Hrabkov Viacúčelové ihrisko 2009
Obec Soľ Technická vybavenosť k 10 najomným bytom nižšieho štandardu pre socialne odkazaných občanov 2008 - 2010
Obec Soľ Nájomné byty nižšieho štandardu pre solialne odkázaných občanov - 10 bytových jednotiek 2008 - 2010
Základná škola Komenského, Sabinov Oprava sociálneho zariadenia 2007, 2013 - 2014
Doležal s.r.o.m zakázková kovovýroba, Praha Montáž ochranných zvodidiel 2007
TORYSA, a.s., Sabinov Sociálne zariadenie výrobnej haly 2007
LESOSTAV spol. s.r.o., Liptovský Hrádok Lesná cesta Turník - rekonštrukcia 06/2007
PEhAES, a.s., Prešov Hermanovce - inžinierske siete, vodojem, vrt č.1, č.2 rozširenie trasy vodovodu a kanalizáčnej prípojky, kanalizácia 05/2007 - 10/2007
Obec Hrabkov Kanalizácia obce Hrabkov 2006 - 2010
Obec Soľ Nájomné byty nižšieho štandardu pre sociálne odkázaných občanov 2006 - 2007
Obec Hermanovce Úprava rigola Hermanovce 2006
Základná škola, Ľutina Odvodnenie spodnej vody, zabezpečenie izolácie 2006
Základná škola Komenského, Sabinov Oprava podláh veľkej a malej telocvične 2006
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica Oprava zvážnice Chmelník(k.ú. Závatka) 10/2006 - 11/2006
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica Oprava zvážnice Poráčska dolina(k. ú. Slovinky) 10/2006 - 11/2006
Obec Ľutina Vybudovanie protizáplavovej bariéry a oprava ihriska 09/2006
Lesy Slovenskej Republiky, š.p., Banská Bystrica Lesná cesta Turník - rekonštrukcia(k.ú. Snižany) 08/2006 - 09/2007
Lesy Slovenskej Republiky, š.p., Banská Bystrica Úprava komunikácie a zhotovnie priepustu na zváž. Grejnár(Fičovce) 09/2006
Príspevková organizácia obce Raslavice Prístupová komunikácia v predĺžení ulice kostolnej - Ralavice II. etapa 04/2006 - 11/2006
Obec Raslavice Prístupová komunikácia v predĺžení ulice kostolnej - Raslavice I. etapa 04/2006 - 11/2006
Obec Jasenov Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry 2005 - 2007
Pavol Zboray, Uzovský Šalgov Čakovice - vykonávanie montažných, kúrenárských - zváračských a zámočnických prác(Praha) 2005
Obec Hermanovce Rozšírenie vodovodu Hermanovce 2005
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica Vstup k AB OZ Prešov 11/2007 - 12/2005
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica Zvážnica Kraví dol, oprava po povodni(k.ú. V. Slavkov) 10/2005 - 11/2005
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica Oprava zvážnice Banske(k.ú. Hrabkov) 10/2005 - 11/2005
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica Oprava lesnej cesty Kanné(Fričovce) 10/2005 - 11/2005
EKOTECHNIKA PLUS s.r.o., Michalovce Kanalizácia - Zborov 10/2005 - 06/2006
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica Zvážnica Jakubovany, povodňová škoda(k. ú. Jakubovany) 07/2005 - 08/2005
Lesy Slovenskej republiky., š.p. Banská Bystrica Zvážnica Raj, povodňová škoda(k.ú. Olcnava) 07/2005 - 08/2005
Lesy Slovenskej republiky., š.p. Banská Bystrica Zvážnica Belá, povodňová škoda(k.ú. Olcnava) 07/2005 - 08/2005
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica Zvážnica Patria, povodňová škoda(k.ú. Široké) 06/2005
Cestné stavby a.s., Košice Hermanovce, objekt Miestne komunikácie 05/2005
Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov Rekonštrukcia podhľadov v malej a veľkej telocvični 2004
STAVLAD, s.r.o., Kapušany Výstavba technickej vybavenosti v obci Tuhrina 2004
Obec Zborov Komunikácia pre peších v obci Zborov 2004
Obec Štefanovce Kanalizácia a ČOV Štefanovce 2003 - 2005
Obec Jakubovany Kanalizácia a ČOV Jakubovany 2003
Obec Slovenské Krivé Splašková kanalizácia Slovenské Krive 2003
R. V. I. spol. s.r.o., Bratislava Atlas Copco Praha(vykonanie montážnych kurenárskych - zváračskych prác, Praha) 2003
Obec Hubošovce Sanácia skladky TKO Hubošovce 2002 - 2005
Obec Lažany Kanalizácia a ČOV obece Lažany 2002 - 2005
Technické služby, spol. s.r.o., Lipany Rekultivácia skládky TKO Lipany Všivavec 2002
PEhAES, a.s., Prešov Vodovod Drienov, kanalizácia a ČOV Drienov 2001 - 2004
Obec Zborov Kanalizácia a ČOV Zborov 2001 - 2003

Certifikáty