Služby

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Je to naše hlavné odvetvie, kde sa zameriavame na inžinierské siete a ekologické stavbySKLÁDKA TKO

Naša Skládka tuhého komunálneho odpadu v Holčíkovciach spĺňa všetky prísne kritéria v rámci platnej Európskej legislatívy určenej pre prevádzku skládok nie nebezpečných odpadov. Na základe toho nám bolo vydané Integrované povolenie Obvodným úradom životného prostredia vo Vranove nad Topľou, ktorým je nám povolená činnosť prevádzky skládky.

Prenájom priestorov

SO1 - 508 m2
SO2 - 1741 m2
SO3 - 251 m2
SO4 - 296 m2
SO5 - 258 m2
SO6 - 456 m2
SO7 - 55 m2
SO8 -
SO9 - 295 m2
SO10 - 1413 m2